ANTI - European City Guide

Nej ...


Dopis-Jakub
Dopisy v AJ
Kontakty
Dokumentace
Zajímavé
Přehled zahraničních katalogových firem
k 15. 4.2009:

European City Guide E.C.G., S.L.
Novachannel AG
Construct Data (The Fair Guide)
TVV Telefax Directory
International Business and Trade Databases
Intercable Verlag AG
IT&T International
Fax Directory
UTP Digital Directories
Med1web
Deutscher Adressdienst GmbH
DAD
EU Company Directory
Euro Business Guide
Easy Pages Ltd.
Expo-Guide
World Business Directory
European Internet Guide
First European City Guide
Tour and Travel Guide
The Millennium Guide
Business Internet Directory Ltd (Advisory)
Operation Zero
NoDots

S nimi spolupracují vymahači pohledávek:


Gravis Inkasso GmbH
Premium Recovery AG
Ovag International AG


Za zaslání tohoto seznamu děkujeme.

ZPĚT


Švýcarský právní systém zaútočil na podvodné průvodce!
Překlad oznámení ze dne 6. září 2005.

Dne 7. 9.2005 jsme obdrželi informace o probíhajícím řízení s některými společnostmi, jednajícími obdobným způsobem jako E.C.G. Na následující internetové adrese naleznete originál textu (v angličtině): www.stopecg.org/seco-06-09-05.htm  a  ZDE  také jeho volný překlad.Zdroj: www.stopecg.org

ZPĚT


Postoj Evropského parlamentu

Jeden z poškozených nám zaslal Oficiální postoj Evropského parlamentu k "podnikání" společnosti European City Guide z roku 2004. Dokument v polštině naleznete ZDE.

Doslovný překlad bohužel nemáme k dispozici, ale nejdůležitější je část 3, kde je psáno, že Evropská komise řeší velký počet stížností a usnesla se, že práce ECG je kvalifikováno jako uvedení do omylu a je jako taková zakázaná v rozhodnutí 84/450/EWG, která je uvedena dále v rozhodnutí 97/55/WE jako falešná reklama. Stěžující se může odvolat do těchto rozhodnutí. Španělsko vzala tato rozhodnutí do svého právního řádu. Vzhledem k tomu, mají místní soudy a zajistit plnění těchto ustanovení.Za zaslání informace i částečného překladu velice děkujeme.

ZPĚT


Studie Evropského parlamentu

Jeden z poškozených nám zaslal Studii Evropského parlamentu z října roku 2008 (MISLEADING PRACTICES OF ‘DIRECTORY COMPANIES’ IN THE CONTEXT OF CURRENT AND FUTURE INTERNAL MARKET LEGISLATION AIMED AT THE PROTECTION OF CONSUMERS AND SMES)
Dokument v angličtině naleznete ZDE, jeho překlad bohužel nemáme k dispozici.Za zaslání i částečného překladu velice děkujeme.

ZPĚT
Vyjádření právníka České lékařské komory :

Jeden z poškozených lékářů nám dal k dispozici vyjádření právníka České lékařské komory, které pojednává o míře platnosti "smlouvy" rozesílané E.C.G. firmám po Evropě. Úplný náhled dopisu naleznete ZDE a níže také jeho opis :


Vážený pan

MUDr. Tomáš Rozsíval

rozsival.orl@coms.cz


V ust. § 49a občanského zákoníku se mj. uvádí, že "právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně."

Je zjevné, že v předmětné smlouvě (tak, jak nám byla zaslána i ze strany dalších postižených lékařů) je tak významná skutečnost, jakou je zpoplatnění nabízené služby (tj. služby, která obvykle bývá nabízena bezplatně), zaznamenána v takové podobě, že její přehlédnutí je velmi pravděpodobné. Ustanovení o zpoplatnění služby, resp. o výši tohoto zpoplatnění, je vyvedeno drobným písmem a ve smlouvě se objevuje ve formě krátké věty zahrnuté přibližně doprostřed rozsáhlého odstavce, který však sám o sobě nezabírá ani pětinu z celé plochy nabídkového listu. Z výše uvedeného vyplývá, že popsaná smlouva, resp. nabídka je nepochybně plně způsobilá ve smluvním partnerovi vyvolat omyl o bezúplatnosti nabízené služby. Je rovněž faktem, že tím, kdo Váš omyl stran bezúplatnosti nabízené služby vyvolal, je původce nabídky (tj. ten, komu byl právní úkon - Váš souhlas s nabídkou - určen).

Na základě předchozího výkladu lze konstatovat, že přiloženou smlouvu je možné v souladu s citovaným ustanovením § 49a občanského zákoníku považovat bez dalšího za neplatnou a výzvy k úhradě ze strany European City Guide za nepodložené. Reagovat na tyto výzvy tedy není nutné.


S uctivým pozdravem

Mgr. Aleš Buriánek, právní oddělení ČLK

V Praze dne 12.7.2004Za zaslání dopisu velice děkujeme.

ZPĚT
Dopisy ke stažení /ve španělštině/:


Dopis od španělského ochránce lidských práv  (formát PDF)
Dopis od španělského úřadu na ochranu dat  (formát PDF)
Odpověď katalánské regionální vlády na dotaz španělské TV  (formát PDF)Tyto dopisy nám laskavě zaslal jeden z poškozených. Jejich případný překlad bychom uvítali.

ZPĚT
Informace o společnosti Premium Recovery AG


Tyto informace byly převzaty z www.stopecg.org/premium_recovery_ag.htm.


Premium Recovery AG

obchoduje z Zugu, Švýcarsko


Informace o firmě

Premium Recovery AG byla založena v listopadu 2003 a je tedy nejnovější společností v "příběhu podvodných průvodců".

V prosinci 2003 začali kontaktovat oběti European City Guide, Tour and Travel Guide a The FAIR Guide (Construct Data Verlag GMBH). Veškeré tyto operace dříve prováděl OVAG International. Také víme, že nejméně jeden dřívější zaměstnanec OVAGu telefonuje za Premium Recovery AG (PR). Protože PR sídlí ve Švýcarsku, jsou detaily o jejich vlastnících tajné a my nemáme žádnou cestu, jak zjistit, jestli OVAG a PR jsou ve vlastnictví stejných osob. OVAG má rozsáhlou klientelu v oblasti legitimního vymáhání pohledávek a není překvapením, že si přáli zbavit se špatné pověsti, kterou sklidili za posledních 5-10 let neopodstatněným obtěžováním obětí podvodných průvodců. Jestliže si skutečně přejí očistit své jméno, měli by zveřejnit úplný přehled svých vlastnických vztahů od roku 1991.

Co dělat, když jste obtěžováni

StopECG cítí, že se nezměnilo nic kromě jména. PR jde do krajnosti pomocí skutečně nepřátelských dopisů a některých velice přímých hrozeb právními kroky, které však dosud nikdy nebyly podniknuty. Tyto tak zvané dluhy zůstávají mimo působnost zákona, neboť dosud žádný z tak zvaných "průvodců", za které jedná PR, nedal žádného dlužníka k soudu a my pochybujeme, že se to někdy změní. Prosím kategoricky odmítněte zaplatit!

Dosud nahlášené taktiky jsou tyto: 1. Telefonáty a vzkazy hrozící právními kroky 2. Dopisy oznamující, že budou postupovat soudní cestou, některé doručené doporučeně 3. Dopisy jmenující místní soudy v okolí obtěžované firmy 4. Velice krátké lhůty splatnosti, které ztěžují obětem hledání pomoci 5. Slevy nabízené s krátkými lhůtami na rozmyšlení, které zvyšují tlak na oběti

Jestliže jste podepsali "smlouvu" s ECG někdy do roku 1998, můžete očekávat tyto formy obtěžování. Prosím řiďte se následujícími radami.

Jestliže vás kontaktují telefonicky, uveďte, že musí vše poslat písemně. Pokud máte tu možnost, nahrávejte tuto telefonickou konverzaci. Měli byste jim v některou chvíli říci, že rozhovor nahráváte a sledovat, jestli se jejich chování změní! Schraňujte veškerou korespondenci, kterou jste si vyměnili s touto firmou a prosím podávejte stížnosti odpovídajícím úřadům ve vaší zemi. Ve Velké Británii sbírá informace o PR Úřad pro poctivý obchod. Své stížnosti byste měli adresovat na:
Neil Smart
International Liaison
Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London
EC4Y 8JX

Pamatujte, čím více budete na obtěžování PR odpovídat a odmítat je, tím více budou mít práce a vy tím pomůžete ostatním, kteří jsou možná méně připraveni nebo schopni se bránit!

Podrobnosti o firmě

Dle švýcarského obchodního rejstříku vznikla firma 14. listopadu 2003 a do obchodního rejstříku byla poprvé zapsána 20. listopadu 2003. Jednatelem je Dr. Georg E. Balmer. Georg E. Balmer je také jmenován v registraci dvou firemních domén
www.premium-swiss.com
www.premium-recovery.com
Obě domény byly spuštěny 7. ledna 2004, několik týdnů po rozeslání prvních obtěžujících dopisů. Georg E. Balmer se také objevuje ve firmě "GreenHouse CONSULTING Georg E. Balmer" (předmět podnikání - Obchodní a manažerské poradenství), která je registrována ve Švýcarsku. Není potvrzeno, že toto je stejná osoba, ale adresa souhlasí.

Kontakt
Premium recovery AG
Alte Steinhauserstrasse 1
P.O.Box 5346
6300 Cham/Zug
Switzerland
Telefon +41 41 444 000
Fax +41 41 444 001
E-mail mail@premium-swiss.com

Banka
UBS Bank
Baarstrasse 14a,
CH-6300 Zug,
Switzerland

Číslo účtu Premium Recovery AG pro částky vymožené pro European City Guide je 273 27318361N

V zápatí dopisů od PR uvádějí, že předmětem jejich činnosti je management pohledávek a zjišťování obchodních informací. Toto je vytištěno v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině a v češtině. Není jasné, zda jsou toto všechny jazyky, které ovládají. A jestliže ano, kdo bude jednat s mnoha obětmi podvodných průvodců v Polsku a bývalé Jugoslávii?


Doplňující informace (7. 12 2005)

Odkaz na WWW stránky v češtině: www.vase-inkasni-kancelar.cz

(Doména registrována dne 29. 3.2005.)Překlad textu nám zajistil jeden z poškozených. Děkujeme.

ZPĚT